Czech Women’s Hockey Cup

Informace

Pořadatel

Czech Tournaments Services.

Místo konání

Zimní stadion Mělník

Termín

14. – 15.8.2010

Funkcionáři organizačního výboru

  • a) Ředitel turnaje: Rostislav Příhonský
  • b) Předseda STK: Rostislav Příhonský
  • c) Členové STK: Karel Manhart, Ryan Parent

Startovné

Startovné ve výši 15.000,- CZK uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

Czech Women’s Hockey Cup

Information

Organizer

Czech Tournaments Services.

Place

Ice Hockey Rink Mělník

Dates

August 14th – 15th 2010

Members of the Organizing Comittee

  • a) President of the Tournament: Mr. Rostislav Příhonský
  • b) Chairman of Technical Committee: Mr. Rostislav Příhonský
  • c) Members of Technical Committee: Mr. Karel Manhart, Mr. Ryan Parent