Czech Spring Hockey Cup U17 2017

Information

Date: 14. – 16.4.2017
Place: Slaný
Age: U17 (2000)
Number of Participants: 6 – 8 teams

Rules

1. Playing rules

 • Tournament will be played according rules by CIHA (Czech Ice Hockey Association). Final decision belongs always to tournament´s sport commitee
 • Tournament is organized for category boys born 2000 and younger. Teamleaders will send 2 weeks before tournament start teamrooster with names for their players, birthday dates, number of jersey. Teamleaders must submit valid insurance for all players and their permission to play abroad.

2. Tournament´s system

      a) Six (6) teams:

 • There are 6 teams participating at the tournament playing against each other in the round-robin system.

      b) Eight (8) teams:

 • There are 8 teams participating at the tournament. Teams are devided into 2 pools (“A” and “B”), 4 teams per pool. Games in each pool are played in the round-robin system.

According to the standings after round-robin games in each pool the final games are played as followed:

 • 1st Play out game:                 A4 – B3                
 • 2nd Play out game:               A3 – B4                
 • 1st semifinal game:               A2 – B1                
 • 2nd semifinal game:             A1 – B2
 • Final game for the 7th place at the tournament:          losers 1st Play out game and 2nd Play out game
 • Final game for the 5th place at the tournament:          winners 1st semifinal game and 2nd semifinal game
 • Final game for the 3rd place at the tournament:          losers 1st semifinal game and 2nd semifinal game
 • Final game for the 1st place at the tournament:           winners 1st semifinal game and 2nd semifinal game

3. Placement

 • GAME POINTS: 3 points for a win. If the game will finish in tie, penalty shots will follow directly by system “SUDDEN DEATH”. If player of one team score goal and the players of opposite team not, the game is over. The winner takes 2 points, loser after penalty shots takes 1 point.
  Notice: Penalty shots must be done always with “a new player” of team. It is not allowed to use the same player, if more penalty shots will occur during the game!

          TOURNAMENT STANDINGS – The standing after round-robin games played in each pool is based on:

 • Higher number of points
 • In case 2 or more teams have equal points, their standing will be determined according to the results of the mutual matches among those teams
 • In case the results are equal, the goal difference from mutual matches is decisive. In case the goal difference is equal, better standing takes the team with higher number of scored goals
 • In case of equality the total goal difference (total score) from all round-robin games is decisive
 • In case of equality of the total score the higher number of scored goals in all matches is decisive
 • Draw

4. Game time

 • Each game will be played 3 x 15 minutes effective time. Each team will play five (5) games in the tournament
 • Ice-surface will be cleaned always after 2 periods
 • Upwarming before game is allowed 5 minutes. Pucks for upwarming will manage tournament organizer.

5. Refferees

 • All games will be judged by one head refferee and 2 linemen.

6. Gameprotocoll

 • Gameprotocoll will be managed by tournament organizer. Teamleaders sends Teamrooster 21:st March 2017 at the latest or fill Teamrooster directly on CupOnline, after receiving of login codes (in March 2017).

7. Tournaments prizes

 • Gold, silver and gold medals for teams on 1.-3. place (max. 22 pieces).
 • Cups for teams on 1.-6. place.
 • Best forward, defenceman and goalkeeper will be awarded by individual prize.
 • Tournament T-shirt for each player (max. 22 pieces).

8. Changing rooms

 • Each team will get own changing room during the whole tournament.

9. First aid

 • Will be managed during the whole tournament by tournament organizer.

Czech Spring Hockey Cup U17 2017

Informace

Datum: 14. – 16.4.2017
Místo: Slaný
Věk: U17 (2000)
Počet účastníků: 6 – 8 týmů

Propozice

1. Hrací řád

 • Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.
 • Turnaje se zúčastní kombinované týmy hráčů narozených v roce 2000 a mladší. Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje platné registrační průkazy a soupisku hráčů s uvedením data narození, čísla dresu a psot. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně pojištěni.

2. Hrací systém

a) Turnaje se účastní 6 týmů:

 • Každý tým odehraje 5 utkání v jedné skupině systémem „každý s každým.“

b) Turnaje se z účastní 8 týmů rozdělených do dvou skupin („A“ a „B“) po čtyřech týmech.

 • Ve skupině týmy odehrají 3 utkání systémem „každý s každým“ a dle umístění ve skupinách sehrají 2 utkání „play-off“ o celkové pořadí:
 • Play out č.1:            A4 – B3               
 • Play out č.2:            A3 – B4               
 • Semifinále č. 1:       A2 – B1               
 • Semifinále č. 2:       A1 – B2
 • utkání o 7. Místo:   poražení play out č.1 a č.2
 • utkání o 5. Místo:   vítězové play out č.1 a č.2
 • utkání o 3. Místo:   poražení semifinalisté
 • finále:                        vítězové semifinále

3. Umístění

 • Vítěz utkání v normální hrací době získá do tabulky 3 body, poražený tým nezíská žádný bod. Při nerozhodném výsledku se utkání neprodlužuje, rozhodují ihned samostatné nájezdy – náhlá smrt – tzn. může být rozhodnuto po prvních nájezdech. Vítěz nájezdů získá do tabulky 2 body , poražený tým po nájezdech získá 1 bod.
 • O umístění ve skupině rozhoduje:
 • větší počet získaných bodů
 • při rovnosti bodů 2 a nebo více týmů, bude jejich pořadí určeno výsledky utkání sehraných mezi těmito mužstvy (vzájemná utkání)
 • pokud trvá rovnost bodů ze vzájemných utkání, rozhoduje brankový rozdíl (skóre) ze vzájemných utkání, v případě shodného brankového rozdílu získá vyšší pořadí tým s vyšším počtem vstřelených branek ve vzájemných utkáních.
 • pokud nadále trvá rovnost, rozhoduje brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině (celkové skóre)
 • pokud je brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině shodný, rozhoduje vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině
 • los

4. Hrací čas

 • Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času
 • Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině
 • Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

5. Řízení utkání

 • Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce deleguje pořadatel.

6. Zápis o utkání

 • Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů.

7. Odměny

 • Všechny týmy obdrží pohár dle umístění, týmy na 1. – 3. místě obdrží  medaile.
 • Dále budou odměněni nejlepší hráči turnaje – brankář, obránce a útočník

8. Šatny

 • Všechny týmy dostanou k užívání jednu šatnu po celou dobu konání turnaje

9. Lékařská služba

 • Zabezpečí pořadatel