Czech Spring Hocke Cup U16 I. 2017

Informace

Datum: 31.3. – 2.4.2017
Místo: Mělník
Věk: U16 (2001)
Počet účastníků: 6 – 8 týmů

Propozice

1. Hrací řád

 • Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.
 • Turnaje se zúčastní kombinované týmy hráčů narozených v roce 2001 a mladší. Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje platné registrační průkazy a soupisku hráčů s uvedením data narození, čísla dresu a psot. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně pojištěni.

2. Hrací systém

a) Turnaje se účastní 6 týmů:

 • Každý tým odehraje 5 utkání v jedné skupině systémem „každý s každým.“

b) Turnaje se z účastní 8 týmů rozdělených do dvou skupin („A“ a „B“) po čtyřech týmech.

 • Ve skupině týmy odehrají 3 utkání systémem „každý s každým“ a dle umístění ve skupinách sehrají 2 utkání „play-off“ o celkové pořadí:
 • Play out č.1:            A4 – B3               
 • Play out č.2:            A3 – B4               
 • Semifinále č. 1:       A2 – B1               
 • Semifinále č. 2:       A1 – B2
 • utkání o 7. Místo:   poražení play out č.1 a č.2
 • utkání o 5. Místo:   vítězové play out č.1 a č.2
 • utkání o 3. Místo:   poražení semifinalisté
 • finále:                        vítězové semifinále

3. Umístění

 • Vítěz utkání v normální hrací době získá do tabulky 3 body, poražený tým nezíská žádný bod. Při nerozhodném výsledku se utkání neprodlužuje, rozhodují ihned samostatné nájezdy – náhlá smrt – tzn. může být rozhodnuto po prvních nájezdech. Vítěz nájezdů získá do tabulky 2 body , poražený tým po nájezdech získá 1 bod.
 • O umístění ve skupině rozhoduje:
 • větší počet získaných bodů
 • při rovnosti bodů 2 a nebo více týmů, bude jejich pořadí určeno výsledky utkání sehraných mezi těmito mužstvy (vzájemná utkání)
 • pokud trvá rovnost bodů ze vzájemných utkání, rozhoduje brankový rozdíl (skóre) ze vzájemných utkání, v případě shodného brankového rozdílu získá vyšší pořadí tým s vyšším počtem vstřelených branek ve vzájemných utkáních.
 • pokud nadále trvá rovnost, rozhoduje brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině (celkové skóre)
 • pokud je brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině shodný, rozhoduje vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině
 • los

4. Hrací čas

 • Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času
 • Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině
 • Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

5. Řízení utkání

 • Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce deleguje pořadatel.

6. Zápis o utkání

 • Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů.

7. Odměny

 • Všechny týmy obdrží pohár dle umístění, týmy na 1. – 3. místě obdrží  medaile.
 • Dále budou odměněni nejlepší hráči turnaje – brankář, obránce a útočník

8. Šatny

 • Všechny týmy dostanou k užívání jednu šatnu po celou dobu konání turnaje

9. Lékařská služba

 • Zabezpečí pořadatel